Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Lūcija, Veldze

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

Bioloģijas stundā - ceļojums „Medus ceļš”

Publicēts: 26. aprīlis 2015
Atjaunots: 06. maijs 2015

       Šī bija stunda par bites dzīvi stropā - ko bites tajā dara. Skolēni uzzināja par dažādu bišu produktu iegūšanu un to nozīmi veselības saglabāšanā. Vēl skolēni uzzināja, kā jārīkojas, ja iedzēlusi bite.

Šajā stundā skolēni mācījās sadarboties grupā un strādāt patstāvīgi.

Klase bija iekārtota ar vairākām darbavietām, kurās skolēni secīgi mainījās. Kopā bija iekārtotas 5 stacijas: „Pļava”, „Dzīve bišu stropā”, „Bišu vairošanās un attīstība’, „Bišu produkti”, ”Bites dzēliens”.

Skolotāja stundas gaitā sekoja skolēnu darbam, novēroja, kā skolēni strādā stacijās, vai izpilda uzdevumus, kopīgi stundas beigās pārrunāja uzdevumu atbildes.

Stundā izmantoja datoru informācijas meklēšanai, bet datu kameru, lai savstarpēji varētu salīdzināt darba rezultātus. Ar šīs inovatīvās metodes palīdzību skolēni ātri varēja veikt pašnovērtējumu.

Ina Ādlere

bioloģijas skolotāja 

 

 

 

Skolēnu atziņas:

„Šajā stundā interesantā veidā ieguvu jaunas zināšanas par bitēm. Šāda veida darbā bija vieglāk uztvert informāciju, patīkamāk mācīties. Sadaloties  grupās, datoros skatījāmies īsfilmu par bišu dzīvi. Grupu darbā mācījāmies savstarpēji komunicēt, uzklausīt, respektēt cita viedokli. Stundas beigās, izmantojot datu kameru, bija interesantāk pārbaudīt un salīdzināt pareizās atbildes.”

Annija  Balandīna, Marta Kronberga

8.klases skolnieces

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Lūcija, Veldze

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt