Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Lūcija, Veldze

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

Literārā tiesa 11.klasē

Publicēts: 22. novembris 2017
Atjaunots: 23. novembris 2017

Mācoties par G.Merķeļa latviešiem, 11.d un m klases skolēni veidoja literāro tiesu.

Lai šo projekta darbu īstenotu, sākotnēji bija jāiepazīst vēstures fakti, lai saprastu, kas laikmetam raksturīgs. Tālāk tika izpētīti literārie varoņi – viņu pozitīvās un negatīvās iezīmes. Atrodot varoņus, kuri iezīmējas kā negatīvie tipāži, tika veidota koplietošanas tabula, kurā atzīmēja varoņus, to sliktās īpašības un darbus. Kā nākamais darbs bija Latvijas Kriminālkodeksa izpēte, kurā bija jāatrod mūsdienu likumos, pēc kā varētu sodīt literāros tēlus. Kad tas bija paveikts, bija jāizlozē tēls, ko katrs atveidos literārajā tiesā. Turpmākais darbs bija jāveic gan individuāli, meklējot pierādījumus, lai attaisnotu vai apsūdzētu kādu no vainīgajiem literārajiem tēliem, gan arī sadarbojoties ar klases biedriem, jo bija jāskaņo darbības. Gala rezultāts sanāca gana interesants, jo skolēniem bija jāspēj argumentēt savus viedokļus, jāpiemeklē attiecīgie fakti, kā arī elastīgi jāreaģē uz situācijām.

Skolēni atzina, ka viņiem šāda veida darbs izraisīja interesi un rosināja pārdomāt par cilvēka atbildību, vainu dažādās situācijās. Viņi nonāca pie secinājuma, ka ir svarīgi argumentēti pierādīt savu viedokli.

 

Latviešu valodas skolotāja Līga Kaļišuka

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Lūcija, Veldze

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt