Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Eda, Hedviga, Helvijs

Dzimšanas dienu svin:

Katrīna Bulava, Rēzija Romanovska

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

Par jauniešu forumu 26. oktobrī

Publicēts: 10. oktobris 2013

 

2013.gada 26.oktobrī

 DISKUSIJU tēmas

 

 

Diskusijas 

Nr.

Diskusijas tēma

Diskusijas vadītājs(-i)

1.

„Brisele – Saldus – Nīgrande” -

jauniešu Iespējas un izaicinājumi Eiropā un Latvijā

Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa

2.

 

Jauniešu uzņēmējdarbība – vienīgā iespēja jauniešu piesaistei Saldus novadam! Vai iespējams pašvaldības atbalsts?

Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieks

Didzis Konuševskis

3.

Saldus novada jaunieši sportā – Saldus novada sporta prioritātes

Saldus novada domes deputāts, Saldus sporta skolas direktors  Māris Zusts

4.

 

Ārpusskolas izglītības iespējas un attīstība Saldus novadā

Saldus novada domes deputāts, Rubas pamatskolas skolotājs Elmārs Kalniņš

Saldus novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Saulcerīte Levica

5.

Vispārējā izglītība un profesionāla izglītība karjeras izvēles ceļā

Saldus novada domes deputāts, Druvas vidusskolas direktors Sergejs Beļkevičs

6.

Jaunās ģimenes Saldus novadā –  

un kā ar bērniem?

Saldus novada domes deputāts, Druvas vidusskolas skolotājs Juris Levics,

Saldus novada Sociālā dienesta ģimenes atbalsta speciāliste Ilze Ševele

7.

Mežu apsaimniekošana Saldus novadā un jauniešu darba iespējas 

Saldus novada domes deputāts, Saldus mežu īpašnieku apvienības vadītājs Reinis Doniņš

8.

Aktīva līdzdalība – ko jaunietis gaida no pašvaldības, ko pašvaldība gaida no jaunieša?

Sadarbības iespējas skola – pagasts - novads

Saldus novada domes deputāts Uģis Feldmanis,

JLKP loceklis, Biedrības „Sauja”

 vadītājs Mārtiņš Bergmanis

9.

Jaunieša vieta un iespējas laukos?

Saldus novada domes deputāti -

Kooperatīva „Ošenieku grauds” vadītājs Māris Mednis,

z/s „Vīksnas’ īpašnieks Viktors Drukovskis

10.

Jauniešu projektu iespējas un

Brīvprātīgais darbs

Saldus BJC jaunatnes lietu speciāliste

Rudīte Muraševa

 

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Eda, Hedviga, Helvijs

Dzimšanas dienu svin:

Katrīna Bulava, Rēzija Romanovska

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Druvas vidusskola saņēmusi balvu par labākajiem CE rādītājiem lauku vidusskolu grupā 2018. gadā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt