Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Malvīne, Malvis

Dzimšanas dienu svin:

Marta Bērziņa, Roberts Jeļņikovs

Ieskaties!

Lielo pasākumu plāns 2021./22. mācību gada 2.semestrī

MARTS

Mēneša tēma: Atbildība

01.03. Tikšanās ar Jaunsardzes centra darbiniekiem par VAM

02.03.

Matemātiķu skola 6.-8.kl.

03.03. DD dabaszinībās 6.kl.

03.03.

 Popiela 1.-12.kl.

8.-10.03.

Individuālās  karjeras sarunas 9.do klasei
15.-17.03. CE Angļu val 12.kl.
16.03. Atvērto durvju diena Druvas vidusskolā topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem
22.03. Skolas informatīvā līnija
29.03. 17:30 3. un 6.kl.vecāku saulce par programmām
   

APRĪLIS

Mēneša tēma: Karjeras izglītība

1.04.

Gredzenu pasniegšanas pasākums 12.klasēm

01.04.

Fotografēšanās izlaidumu albumiem 9.un 12.kl.

02.04.

JDK Puzurs koncerts Brocēnos

06.04.

Ēnu diena 8.-12.klasēm

12.04.

Profesiju klases stunda par Ēnu dienā pieredzēto

23.04. JDK Puzurs koncerts Saldū
28.04. Info diena Druvā
30.04. Deju kolektīvu skate

MAIJS

Mēneša tēma: BRĪVĪBA IR ATBILDĪBA

04.05.

Valsts Neatkarības pasludināšanas svētki klasēs

09.-13.05.

Erasmus+ projekta "Creative Readers" mobilitāte Latvijā, Druvā

10.-11.05.

OPT. līmeņa eksāmens Angļu val. 11.kl.

13.05. Pēdējais zvans 9. un 12.klasēm
17.05. CE Latv.val. 12.kl
18.05. eksāmens Latv.val. 9.kl.
19.05. eksāmens Latv.val. 9.kl. mutv.d.
20.05. CE matemātika 12.kl
23.05. CE vēsture12.kl.
24.05. OPT eksāmens matemātikā 11.kl.
25.05. CE ķīmija 12.kl.
25.05. 18:00 Pavasara koncerts Druvas kultūras namā
26.05. Koncerts Saldus BJC Mazais Puzurs 1.-4.kl.kolektīvi
27.05. CE Fizika 12.kl.
27.05. Matemātika 9.kl.
28.05. Saldus pagasta svētki
30.05. CE Bioloģija 12.kl.
31.05. Mācību gada noslēguma līnija

JŪNIJS

Mēneša tēma: Sociālā līdzatbildība- darbs vasarā

01.-02.06.

Svešvalodas eksāmens r/m 9.kl.

03.06.

Latvju bērni danci veda, Tukums

06.06.

Ģeogrāfijas eksāmens 12.kl.

07.06.

Vēstures eksāmens 9.kl

08.06.

Ekonomikas eksāmens vsk.

10.06.

Izlaidums 9.kl.

11.06.

Izlaidums 12.kl.

 

 

 

 

Lielāko pasākumu plāns 2020./2021.

SEPTEMBRIS

Mēneša tēma: Atbildība

01.09.

Zinību dienas svinīgā līnija- 32.starts

 

2.-3.09.

10-to klašu uzņemšana skolā, tikšanās ar administrāciju

4.09.

Lielgājiens „Misija:Slēpņu izaicinājums”

 

14.-18.09.

10. klašu skolēnu inaugurācijas nedēļa

 

14.-18.09.

Klašu vecāku sapulces

17.09.

10to inaugurācija- uzņemšana vidusskolniekos

18.09.

Olimpiskā diena 1.-5.kl.

 

21.09.

JAL Jaunouzņēmēju pasākums interesentiem Druvas KN

18.09. un

28.09.

Skolas foto (pēc grafika)

28.09.-2.10.

Dabas gleznu nedēļa- izstāde skolas priekšā

 

 

Talantu skolu atklāšana un 1.nodarbība

OKTOBRIS

Mēneša tēma: Karjeras izglītība

1.10.

Tikšanās un radošā darbnīca ar zāļu sievu Līgu Reiteri 1.-6.klasei

2.10.

Skolotāju dienas pasākums

 

10.10.

Saldus novada Jauniešu forums Jaunaucē

12.-16.10.

Karjeras nedēļa

 

 

 Skolas prezidenta vēlēšanas

 

Talantu skolu 2.nodarbība

 

 

Mēs iesim skolā- topošo pirmklasnieku nodarbības

 

Karjeras sarunas ar administrāciju, vecākiem un karjeras konsultantu 12.klasei.

NOVEMBRIS

Mēneša tēma: Es Latvijā

10.11.

Mārtiņdienas danči 1.-2.klasēm

Latviešu tautas spēles 3.-4.klasēm

11.11.

Lāčplēša dienai veltīts pasākums

 

16.,17.11.

Valsts svētku pasākumi klasēs

 

Talantu skolu 3.nodarbība

 

 

.

Mēs iesim skolā

DECEMBRIS

Mēneša tēma: Sociālā līdzatbildība

1.-18.12.

Labdarības plānošana, realizācija

 

30.11.

10:15 1.Adventes sveces aizdegšana

 

7.12.

10:15 2.Adventes sveces aizdegšana

 

11.12.

Ziemassvētku eksperimenti 1.-5.kl.ar vecākiem

14.12.

10:15 3.Adventes sveces aizdegšana

16.12.

Ziemassvētku volejbola kauss 8.-12.kl.

 

16.12.

1.-5.klašu Ziemassvētku tirdziņš

 

17.12.

Svētku koncerta ģenerālmēģinājums

 

18.12.

Ziemassvētku pasākums 5.-12.kl.

 

 

 

 

Mūzikas programmas audzēkņu publiskās ieskaites

 

 

Talantu skolu 4.nodarbība

 

Lielāko pasākumu plāns 2019./2020.

SEPTEMBRIS
TĒMA: Veselīgs dzīvesveids un dabas aizsardzība (Tematiskā joma: Veselība un vide)
02.09. 9:00 Zinību dienas svinīgā līnija skolas priekšā
3.,4.09. 10-to klašu uzņemšana skolā, tikšanās ar skolas administrāciju
5.,6.09. Lielgājiens "Mums nav planētas B!"
9.,10.09. Skolas foto
11.09. Dzejas diena ar Maiju Laukmani 10.-12.kl.skolēniem (Svētku zālē)
12.09. Skolēnu domes pirmā sēde
16.-20.09. Veselības nedēļa (veselīga uztura meistarklases, veselīgu savstarpējo attiecību meistarklases, veselīgu un kustīgu rītu maiestarklases) 
20.09. 1.-6.kl. Olimpiskā diena
16.-20.09. 10.klašu inaugurācijas nedēļa
18.09. 18:00 Skolas vecāku sapulce , lektore Inta Santa par bērnu un jauniešu motivāciju
19.09. 10-to inaugurācijas vakars
20.09. Tikšanās ar somu rakstnieci Jalonenu Rītu
20.-21.09. Deju nometne "24 stundas deju pasaulē" 
23.-27.09. Dabas gleznu nedēļa- izstāde pie skolas
23.09. Ķīmiķu skolas nodarbība
24.09. Skolas informatīvās līnijas klases stundās
26.09. Rudnes kross
27.09. 15:00 Talantu skolu 1.nodarbība
27.09. Miķeļdienas gadatirgus Druvas KN
OKTOBRIS

TĒMA: Karjeras izglītība (Tematiskā joma: Karjeras izvēle)

"Labo nodomu grāmatas" iepazīšana

4.10. Skolotāju dienas pasākums
7.10. Ideju istabas atklāšanas pasākums, svinīgā skolēnu domes sanāksme
10.10. Tikšanās, radošās darbnīcas ar rakstnieci Luīzi Pastori 4.,5.,6.kl. (Projekta "Latvijas Skolas soma" pasākums)
11.10. Mēs iesim skolā- topošo pirmklasnieku nodarbības
11.-12.10. Dejotāju nometene 
14.-18.10. Karjeras nedēļa
14.10. Ķīmiķu skolas nodarbība
16.10. Saldus novada karjeras pasākums7.-9.kl.skolēniem- iepazīsti profesiju
18.10. Prāta spēles Saldus novada 4.klašu skolēniem
18.10. Talantu skolu 2.nodarbība
28.10. Mācības par drošu interentu 7.-11.kl., skolotājiem (lek.Sandra Margina)
29.10. AlfaRobot nodarbības 1.-4.kl.
29.10. Skolas informatīvā līnija
29.,30.10. Karjeras sarunas ar administrāciju, vecākiem un karjeras konsultantu 12.klasei.
31.10. JAL dalībskolu konference "Uzdrīksties uzvarēt!" Ķīpsalā
NOVEMBRIS
TĒMA: Manas iespējas Latvijā (Tematiskā joma: Pilsoniskā līdzdalība)
1.11. Sporto visa klase atklāšanas pasākums Arēnā Rīga 2.-5.klases
1.-3.11. Latvijas sporta bridža atklātais čempionāts "Druvas dūzis"
2.11. Saldus novada jauniešu forums
8.11. Mārtiņdienas danči 1.-5.klasēm
8.11. Tikšanās 10.-12.kl.skolēniem ar Latvijas armijas vadību pasākuma „Karavīrs laikmeta griežos” ietvaros
8.11. "Latvijas gandrīzšlāgermaratons" PopIela, balle 6.-12.kl.
11.11. Lāčplēša dienas pasākms pie Druvas dīķa
11.11. Ķīmiķu skolas nodarbības
11.11. Lāpu gājiens Saldū
13.11. Multimediju skolas nodarbības ar režisoru Viesturu Roziņu

15.11.

12:30

Valsts svētku svinīgais pasākums "Manas Latvijas stāsts" ar Smilšu kino un kopēju sadziedāšanos 1.-7.kl (Projekta "Latvijas skolas soma" pasākums) 

15.11.

11:00

Valsts svētku koncerts "Lavijas gadsimts" ar vokālo grupu UNIVERSUM 8.-12.kl. (Projekta "Latvijas Skolas soma" pasākums)

16.11.

17:00

Valsts svētku koncerts Druvas kultūras namā ar skolas kolektīvu piedalīšanos.
21.11. Deju kolektīvu koncerts Druvs KN 
22.11. Veiklo stafetes 2.-5.kl.
22.11. Mēs iesim skolā- topošo pirmklasnieku nodarbības
22.11. Talantu skolu 3.nodarbība
26.11. Skolas informatīvā līnija
26.11. Biedrība "Funa" "Dzīves spēles" 7.-9.klasēm.
29.11. Labdarības koncerts Druvas kultūras namā
29.11. Deju kolektīvu kopmēģinājums Saldus BJC
DECEMBRIS
TĒMA: Labdarība (Tematiskā joma: Pilsoniskā līdzdalība, Sevis izzināšana un pilnveidošana) 
3.12. Skolas rotāšana svētkiem
2.-9.12. Mūzikas programmas audzēkņu publiskās mūzikas ieskaites
2.-20.12. Labdarības plānošana un realizācija
2.12. Adventes rīts
3.12. "Mana runa pārliecina" meistarklase (Projekta "Latvijas skolas soma" finansēts pasākums) 
5.12. D.Balčus teāra izrāde "Kas par traku, tas par traku" 1.-6.klasēm (Projekta "Latvijas skolas soma" finansēts pasākums)
9.12. Adventes rīts
11.12. 1.-4.klašu Ziemassvētku pasākums ar Liepājas Leļļu teātra aktieriem (Projekta "Latvijas Skolas soma" pasākums)
13.12. Talantu skolu 4.nodarbība
16.12. Adventes rīts
18.12. 9.-12.klašu Ziemassvētku volejbola kauss
18.12. Rūķu darbnīcas ar vecākiem 1.-4.klasēm
19.12. 9:00 Ziemassvētku tirdziņš 1.-5.klases un SMU
19.12. Svētku pasākuma ģenerālmēģinājums
20.12. Skolotāju rīta koncerts
20.12. Svinīgā klases stunda
20.12. 18:00Ziemassvētku ieskaņas koncerts 5.-12.klasēm, Balle
JANVĀRIS
TĒMA: Sevis apzināšanās, karjeras vadība (tematiskā joma- sevis izzināšana, karjeras izvēle)
22.,23.01. Karjeras sarunas ar administrāciju, vecākiem un karjeras konsultantu 9.klasei.
21.01. Barikāžu atceres pasākums- Barikāžu ugunskurs
23.01. Karjeras pasākums Saldus vidusskolā - lekcija, izstāde, darba grupas. (11.klašu skolēni)
24.01. Talantu skolu 5.nodarbība

29.01.

12:30

Zēnu koru kopmēģinājums Saldus BJC

29.01.

13:30

5.-9.klašu koru kopmēģinājums Saldus BJC
FEBRUĀRIS
TĒMA: Profesiju daudzveidība (temetiskā joma- karjeras izvēle, sevis pilnveidošana un izzināšana)
5.02. Tautas deju koncerts Brocēnu KN
12.02. Ēnu diena 8.-12.kl.
12.02. Tautas deju koncerts Brocēnos (Mazais Puzurs)
14.02. Tautas Deju koncerts Brocēnu KN
18.02. Ēnu dienas prezentācijas 
18.02. Vokālās mūzikas konkurss "Balsis" Saldus BJC
19.02.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programma “RADI ROTĀJOT” (darbu vērtēšana skolā).

21.02. Starpreģionālais skolu teātra sporta draudzības turnīrs“Džons smaida” Saldus BJC
21.02. 18:30 Gredzenu vakara izrāde un balle
21.02. Talantu skolu 6.nodarbība
21.02. Mēs iesim skolā! nodarbības topošajiem pirmklasniekiem
MARTS
TĒMA: Droša vide ap mani (tematiskā joma Drošība) 
2.03. Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss “Zvirbulis” Saldus BJC
4.03. Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020” Kurzemē
7.03. Tautas deju kolektīvu skate
09.03. "Mana Magadana" Ērika Vilsona monoizrāde 9.-12.kl.
13.03. Talantu skolas
13.03. "Mēs iesim skolā" topošo pirmklasnieku nodarbības 
26.03. Koru konkursa I kārta, Saldus BJC, pēc konkursa kop'mēģinājums ar virsdiriģentiem
26.03. Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss Kurzeme, Liepāja
30.03.-03.04. Krāsu nedēļa 1.-5.kl.
APRĪLIS
TĒMA: Identitāte (tematiskā joma- sevis izzināšana un pinveidošana, piederība) 
02.04. Pop-iela 1.-5.kl.
06.04. Ķīmiķu skolas nodrbības
15.04. Koru konkursa II kārta Saldus BJC
16.04. Teātra sports, Kurzemes reģiona turnīrs Dundagā
17.04. Dzedošo apvienību koncerts 6.-12.klasēm, balle
21.04. "Šausmas operā" Framest dalībnieku koncertlekcija 4.-8.klašu skolēniem
23.04. Info diena
24.04. Talantu skolu 7.nodarbība
24.04. Mēs iesim skolā- topošo pirmklasnieku nodarbības
29.04. Teātra sporta komandu valsts finālturnīls, Ikšķile
30.04. Teātra sporta komandu valsts finālturnīrs, Ikšķile
29.-30.04. Digitālā Druva 
MAIJS
TĒMA: Mana brīvība- valsts neatkarība un iespējas (piederība valstij, pilsoniskā līdzdalība) 
05.05. Neatkarības - Baltā galdauta svētki
14.05. Pavasara koncerts 1.-4.kl.
15.05. 9.,12.klašu pēdējais zvans
20.05. Skolu mazo koru sadziedāšanās svētki “Sajust vasaras smaržu” , Saldus BJC
22.-23.05. Saldus novada svētki
   
   
JŪNIJS
 
06.06. 12.klases izlaidums
13.06. 9.klašu izlaidums
   

 

SKOLAS PASĀKUMU PLĀNS 2018./2019.

Septembris

PATEICĪBA
03.09. Sākam 30. reizi!
04.09.

10.klašu uzņemšana skolā.

05.09. 10.klašu skolēnu tikšanās ar skolas administrāciju

06.09. - 07.09.

Lielgājiens 1.-12.klašu skolēniem, skolotājiem, vecākiem "Sākumā bija vārds"
10.09. Dzejas diena 10.-12.klasēm. Tikšanās ar tulkotāju un dzejnieku Māri Salēju
11.09. Dzejas diena 1.-5.klasēm. Tikšanās ar rakstnieci Ināru Šteinbergu un mūziķi Uldi Fridrihsonu

13.09. plkst. 18.00

           plkst.18.40

Vecāku kopsapulce 1.-5.klašu vecākiem

Sapulces klasēs

14.09. Sadarbības projekts ar Berlīnes skolu (apmaiņā uz Berlīni dodas 8.,9.klašu skolēni)
17.09. plkst.14:30

Skolēnu domes pirmā tikšanās

Izsludināta pieteikšanās uz skolēnu prezidenta amatu

17.09. plkst.15:00 Jauno Ķīmiķu skola

20.09. plkst.18.00

          plkst.18.40

Vecāku kopsapulce 6.-12.klasēm

Sapulces klasēs

21.09. Olimpiskā diena 

21.09.

plkst.15.00-22:00

Talantu skolas atklāšana un 1.nodarbība
25.09. Skolas informatīvā līnija
27.09. 10-to klašu inaugurācija
28.09. Miķeļdienas izstāde 

Oktobris

KARJERAS MĒNESIS
04.10. plkst.18:00 Skolas domes sēde
05.10. plkst.8:45 Skolotāju dienas pasākums.
09.10. Druvas vidusskolas prezidenta amata kandidātu debates un vēlēšanas.
09.10. SIA Aspired- Tehniski radošās darbnīcas 1.-6.klašu skolēniem
11.10. Smilšu spēles 1.-5.kl.
12.10. plkst.15.00 Talantu skolas 2.nodarbība.
12.10.plkst.16:00 Mēs iesim skolā
15.10.-19.10. Veselības nedēļa skolā
15.10. Jauno Ķīmiķu skola
17.10. plkst.18:30 Lekija vecākiem. Dr.G.Kuklis ar lekciju tēviem, vecmāte I.Reboka ar lekciju mātēm "Kas jāzina par savu veselību un jāiemāca savam dēlam/meitai" 
19.10. "Prāta spēles". Saldus novada 4.klašu skolēniem
19.10. Prezidenta balle "Pusnakts Parīzē"
22.10. -26.10.

Rudens brīvlaiks

31.10. Svētku pasākums "Gada skolotājs 2018" 

Novembris

LATVIJAS VALSTS SIMTGADE
2.-3.11. "Druvas Dūzis"
3.11. Saldus Jauniešu forums
5.11. Projekta "Vārds- kas tu esi" karjeras stunda "Smelies pieredzē" ar mūziķiem Jāni Ķirsi un Rūtu Dūdumu
5.11. plks.15:30

Projekta "Vārds- kāds tu esi" noslēdzošā aktivitāte koncertprogramma "Skaitāmpanti"ar komponistu Jāni Ķirsi

Saldus Mūzikas un mākslas skolas Akustiskajā zālē 

6.11. Skolas informatīvā līnija
09.11. Mārtiņdienas latvju danči.
09.11. Deju lielkoncerts Druvas KN "Svinēsim svētkus kopā"
11.11.pkst.17:30 Lāčplēša dienas gājiens.
12.11. Jauno ķīmiķu skola
13.11. Foto diena vidusskolas klasēm
14.11. Foto diena 1.-9.kl., skolotāji
15.11. plkst.14:30 "Vīru spēles" 8.-12.klašu puišiem 
16.11. plkst. 9:00 Svētku koncerts 1.-5.klašu skolēniem 
16.11. plkst. 10:30 Svētku koncerts "Izdziedam 100" 6.-12.klašu skolēniem
16.11. plkst.11:30-13:00 Vēstures lekcija 9.-12.klašu skolēniem "Valsts dibināšanas mīti un patiesība" 
16.11. plkst.19:00  Valsts simtgades koncerts Druvas KN
22.11. plkst.18:00 Skolas domes sēde
23.11. plkst.15:00 Talantu skolas 3.nodarbība 
23.11. plkst.16:00 Mēs iesim skolā. Nodarbības topošajiem pirmklasniekiem un vņu vecākiem.
24.11. Clever Cup 1.kārta
26.12. Karjeras sarunas, 12.kl.skolēnu un vecāku individuāla tikšanās ar skolas direktoru un pedagogu karjeras konsultantu
27.11 Skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens Globālās izglītības projekta "Esi Energo Efektīvs" ietvaros
28.11.  Karejras sarunas, 12.klases skolēnu un vecāku individuāla tikšanās ar skolas direktoru un pedagogu karjeras konsultatnu
Decembris

LABDARĪBA DARBĪBĀ

1.12. "Druvas pērles" Saldus pagasta dziedošo iedzīvotāju koncerts KN 
3.12. plkst.10:15 1.Adventes sveces aizdegšana 
3.12.-7.12. Skolas rotāšana
10.-13.12. Mūzikas programmas audzēkņu publiskās ieskaites
07.12. 4. Talntu skolu nodarbība
08.12. "Puzurs" Ziemassvētku kausā Bauskā 
10.12. 2.Adventes sveces aizdegšana
10.12. 1.-4.kl. izrāde "Nezinītis" 
11.12. Skolas informatīvā līnija 
12.12. 7.-10.kl. Goda teātra viesizrāde "Čomiņi" Druvas vidusskolā
13.12.plkst.18:00 Skolas Ziemassvētku pasākums 1.-4.klasēm un vecākiem
17.12. 3.Adventes sveces aizdegšana
19.12. 1.-5.klašu skolēnu Ziemassvētku tirdziņš
20.12. plkst.8:45 Ziemassvētku pasākuma ģenerālmēģinājums
20.12. Skolēnu domes Ziemassvētku volejbola kauss 2018
21.12. Skolotāju rīta koncerts

21.12 17:00

 

Ziemassvētku koncerts 5.-12.klasēm un vecākiem

Pasākuma īpašie viesi- grupa The Sound Poets ar akustisko koncertprogrammu.

20:30 Balle ar grupu "Sapņu pietura"

 

24.12.16. - 04.01.17.

Ziemas brīvlaiks

Plāns tiks papildināts!

 
   

Lielāko pasākumu plāns 2016./2017. m.g.

Skatīt vairāk!

Skatīt vairāk

Lielāko pasākumu plāns 2015./2016. m.g.

Skatīt vairāk!

Skatīt vairāk

Lielāko pasākumu plāns 2014./2015.m.g.

Skatīt vairāk!

Skatīt vairāk

Lielāko pasākumu plāns 2013./2014.m.g.

Skatīt vairāk!

Skatīt vairāk

Lielāko pasākumu plāns 2012./2013.m.g.

Pasākumu plāns 2012./2013.m.g.

Skatīt vairāk
Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Malvīne, Malvis

Dzimšanas dienu svin:

Marta Bērziņa, Roberts Jeļņikovs

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt