Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Vaira, Vairis, Vera

Dzimšanas dienu svin:

Markuss Pauls Prūsis

Ieskaties!

Metodiskais materiāls individuālajām vokālajām nodarbībām

Druvas vidusskolas mūzikas skolotāju izstrādātie materiāli individuālajām vokālajām nodarbībām.

 

Skatīt vairāk

Metodiskais materiāls individuālajām instrumentu spēles stundām

Druvas vidusskolas mūzikas skolotāju izstrādātie materiāli individuālajām instrumentu spēles nodarbībām.

Skatīt vairāk

Dalīšanās ar pieredzi seminārā Skola 2030

Trešajā seminārā "Skola 2030 ", kuŗš notika 3.martā, pieredzē par "Atbalstu skolēnu mācību plāna izveidē un nodrošināšanā visusskolā - iespējas un riski. Karjeras atbalsta izvēles atbalsta iespējas" dalījās skolas pedagogs karjeras konsultants Agita Skrebele. Akcents pieredzes stāstā - kā sekojam līdz, vai izvēlētais grozs ir audzēknim pareizi izvēlēts, piemērots. Kā veidojam mācību nodarbības satura sasaisti ar skolēna izvēlēto karjeras virzienu.

Mācību stundu cikls vidusskolai angļu valodas stundām

Skolotājas Antra Dukāne un Liāra Beļkeviča ir izstrādājušas mācību stundu ciklu vidusskolām “I speak English, I am literate”.  Izstrādātais mācību materiāls tika prezentēts valsts angļu valodas skolotāju asociācijas (LATE) seminārā online platformā 29.decembrī, un tas ir pieejams visiem LATES biedriem.

Lepojamies ar Druvas skolotāju profesionalitāti!

Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņa administrācijas dienā Saldū

Saldus novada skolu administrācijas dienā 2. decembrī Druvas vidusskolas karjeras konsultante Agita Skrebele un direktora vietniece Laine Liepa dalījās pieredzē, kā Druvas vidusskolā mācību process tiek saistīts ar reālo dzīvi, kā dažādu mācību tēmu apguvē tiek izmantoti muzeju, teātru, vieslekciju, uzņēmumu piedāvājumi, kā skolēni tiek rosināti saprast, ka mācību priekšmetos apgūtās zināšanas un prasmes noder karjeras ceļa izvēlē un mācību uzņēmumu izveidē.

Mācību satura aprobācijas pieredzes apmaiņas seminārs jomā “Dizains un tehnoloģijas”

Seminārā vērojām mācību procesus četrās dažādās  klasēs klātienē. Stundas vadīja Dace Dumbare, Zenta Sileviča, Normuns Svētiņš. Pedagogi guva pieredzi un pilnveidoja sadarbības un analītiskās prasmes sarunājoties par vēroto mācību stundās. Seminārā skolotāji iedziļinājās vērtēšanas plānošanā mācību priekšmeta tematā un definētā sasniedzamā rezultāta sasniegšanā.

Seminārā piedalījās Skola 2030 aprobācijā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogi. Sarunas vadīja: Edgars Bērziņš, Māris Danne.

Skatīt vairāk

Meistarklases "Soli pretī" sadarbībā ar uzvediba.lv

2019.gada izskaņā, sadarbībā ar uzvediba.lv un Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalsta programmu "Vecāki un skola roku rokā"  Druvas vidusskola organizēja meistarklases Saldus novada pedagogiem, un bērnu vecākiem par dažādiem bērnu uzvedības modeļiem, dažādos vecumposmos. Lektore Līga Bērziņa. 

 

Ar pasākuma programmu un aprakstu var iepazīties "Skatīt vairāk" 

Skatīt vairāk

Druvas vidusskola- kompetenču projekta skola

Druvas vidusskola kā VISC projekta "Kompetenču pieeja mācību satura" dalībskola 2017.-2020.gadam veica kopīgu mācību darba plānošanu izglītības iestādes līmenī, izstrādāja un izmēģināja mācību darba organizācijas modeļu paraugus, noskaidroja faktorus, kas sekmē un kavē kompetenču pieejas īstenošanu vispārējā izglītībā. Ar saviem pieredzes materiāliem skolotāji dalījās konferencēs (skatīt pielikumu) 

Skola 2030 konference "Mūsu skola katram bērnam" Ādažos

2020.gada 18.augustā Srojekta skola2030 noslēgauma konferencē Ādažos, direktora vietniece Maija Pūne piedalījās kā viens no dalībniekiem apaļā galda diskusijās, kur dalījās skolas pieredzē "Caurviju prasmes "pašvadība" iedzīvināšana audzināšanas procesā", daloties par to, kādus resursus un skolēnu pašispētes materiālus ir izstrādājusi skola (Labo nodomu grāmata, karjeras sarunu vadīšanas metodika, mērķu izvirzīšanas lapa, tālākizglītības izpētes anketa ), kā individuālās karjeras sarunas palīdz stiprināt skolēnā pašvadītu mācīšanos, kā sistemātisks atbalsts karjeras procesā palīdz veidoties atbildīgai personībai.  

 

Skatīt vairāk

Par skolas un vecāku sadarbību skolēna atbalstam

Skola 2030 izdevums "Domāt.Darīt.Zināt." intervijā ar skolas direktoru Sergeju Beļkeviču par skolas un vecāku sadarbību skolēnu atbalstam.

Ar rakstu iespējams iepazīties izdevuma https://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/NL_10.pdf 31.lappusē

vai klikšķinot uz "Skatīt vairāk" ----> 

Skatīt vairāk

Par skolas un vecāku sadarbību karjeras atbalsta sniegšanā

2020.gada martā Skola 2030 izdevumā "Domāt.Darīt.Zināt" Druvas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Maija Pūne, dalījās skolas pieredzē  par konkrētiem rīkiem un visu iesaistīto pušu lomu un sadarbību karjeras atbalsta procesā. 

Raksts atrodams izdevuma  https://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/NL_10.pdf 28.lappusē

Rakstu iespējams izlasīt arī klikšķinot uz "Skatīt vairāk" --->

Skatīt vairāk

Literatūra 6.klasei

SR: iepazītas I. Ziedoņa pasakas «Putekļa briesmīgie piedzīvojumi», «Pasaka, kurā dzen un piedzen»,  «Uzpasaka», lai varētu piedalīties I. Ziedoņa pasaku izbraukuma izlaušanās istabās

JU:

1.Klausīšanās uzdevums par «Pasaku, kurā dzen un piedzen»
2. Lasītprasmes uzdevums par pasaku «Putekļa briesmīgie piedzīvojumi»
3.Lasītprasmes uzdevumi par «Uzpasaku»

AS: Veiksmīgi veikti uzdevumi izlaušanās istabās

L.Kaļišuka, I.Koreņika, S.Blūma

Skatīt vairāk

Literatūra 11.klasei

SR: veido savu izpratni par J. V. Gētes lugu  «Fausts», izmantojot Nacionālā teātra izrādi «Margarēta» (izrāde ir pieejama arī ZOOM, uz kuru var iegādāties biļeti)

JU:

1.Izlasa J.V. Gētes lugu «Fausts»
2.Noskatās Nacionālā teātra sarunu drāmu «Margarēta»
3.Veic lugas «Fausts» tēlu un sižeta analīzi, izmantojot iegūto priekšstatu no teksta un izrādes

AS: skolēni atzina, ka pēc lugas izlasīšanas daudzi notikumi nebija skaidri, bet Nacionālā teātra izrāde «Margarēta» to palīdzēja izprast.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Līga Kaļišuka

Skatīt vairāk

Dalīšanās pieredzē ar pirmsskolas skolotājām no pii "Graudiņš"

Brīvlaika nedēļā ieplānotās nodarbības "Mēs iesim skolā" visa novadu pirmsskolēniem epidemioloģisko neteikumu dēļ nācās atcelt. Taču grupas ietvaros tās notikt varēja, tādēļ 20. oktobrī ciemos uzaicinājām pirmsskolas izglītības iestādes "Graudiņš" topošos pirmklasniekus un viņu skolotājas. Šajā tikšanās reizē pirmsskolnieki darbojās grupas ietvaros dažādās nodarbībās- gan muzicēja, gan veidoja, gan darbojās pie interaktīvās tāfeles. 

Kamēr pirmsskolēni aktīvi darbojās, pirmsskolas skolotājām tika organizēta tikšanās ar 1. klašu skolotājām un topošo 1. klašu skolotājām, lai apspriestu aktuālo ceļā no pirmsskolas uz sākumskolu! 

 

Skatīt vairāk

Mūsu skolotāja Ilga Otto-Zagorska - recenzente jaunajam latviešu valodas programmas paraugam

Lepojamies ar skolotājas Ilgas Otto- Zagorskas ieguldījumu un paveikto. Skolotāja dalījusies pieredzē un recenzējusi mācību saturu jaunajam latviešu valodas mācību priekšmeta programmas paraugam (1.-6. klasei), ar kuru no jaunā mācību gada būs iespēja strādāt visām Latvijas skolām, īstenojot VISC projektu "Kompetenču pieeja mācību saturā".

Paldies skolotājai par ieguldīto darbu!

Skatīt vairāk

Atklātās mūzikas ieskaites

Druvas vidusskolā decembris atnāk ar mūzikas un dziesmu skaņām, ko nes mūzikas programmas skolēnu atklātās ieskaites instrumentu spēlē un vokālā! Vairākus vakarus skolēni iepriecināja savus vecākus ar muzikāliem priekšnesumiem. 

Prieks par skolēnu sagatavotību un atbildību! Paldies visiem instrumenta spēles skolotājiem, īpaši mūzikas katedras vadītājai  Olitai Mauerzakai par pasākuma organizāciju!

Mājturības stundās- deju svētku rekvizīti

Paldies 7.-8.klases puišiem un skolotājam A.Ozolniekam par mājturības stundās pagatavotajiem grābekļiem, kas nepieciešami, gatavojoties  Latvijas skolu jaunatnes deju svētkiem dejā "Grābtin grābu siena pļavu"!

JDK "Puzurs"dejotāji

 

Balle- nozīmīgs 19.gs. Krievijas kultūras elements

Mācību stunda literatūrā, mūzikā, krievu valodā 11.klasē

SR-Izveidojot teatralizētu iestudējumu, izprast tā laika sabiedrības kultūras normu, dejas, dzejas  un mūzikas nozīmi savstarpējo attiecību veidošanā un komunikācijā.

Skatīt vairāk

Atklātā stunda 1.mi

Stundas mērķis: Iepazīstnāt ar dramatizāciju un pilnveidot klausīšanās prasmes.

Stundas uzdevumi:

1)iepazīties ar latviešu tautas pasaku „Vecīša cimdiņš”;

2)sakārtot pasakas attēlus atbilstoši pasakas saturam;

3)dramatizēt pasaku;

Tēma tika turpināta mājturības stundā, kurā tika šūts cimdiņš, izkrāsoti un pielīmēti pasakas varoņi.

 

Bērni bija sajūsmā par iespēju iejusties pasaku tēlos, brīvajos brīžos paši stāstīja pasaku, sadalīja lomas un izspēlēja sižetu.

Druvas vidusskolas skolotāju labās prakses piemēri

Druvas vidusskolā 15.martā pulcējās Saldus novada pedagogi.  Seminārā bija iespēja iepazīt  Druvas vidusskolas skolotāju labās prakses piemērus, gūt idejas, jaunas atziņas ceļā uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu.

 

Skatīt vairāk
Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Vaira, Vairis, Vera

Dzimšanas dienu svin:

Markuss Pauls Prūsis

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt