Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda

Dzimšanas dienu svin:

Lote Raičenoka-Raišonoka

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

Vidusskolas izglītības programmas un uzņemšanas noteikumi

Publicēts: 24. februāris 2011
Atjaunots: 21. marts 2019

Uzņemšana visās klasēs notiek katru dienu no 8.00 - 15.00. Tālrunis 63839440.

 

Izglītības programma

Īss apraksts

Uzņemšanas noteikumi

Vidējā atzīme

Īpaši noteikumi

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

(programmēšana un

tehniskā grafika)

Padziļināta informātikas (programmēšanas) apguve. Pamatkurss - fizikā, bioloģijā, ķīmijā un tehniskajā grafikā. Programmā ir labas iestrādes IT izmantošanas jomā. Palīdz attīstīt un pilnveidot vispārējās intelektuālās prasmes. Jauniešiem ir vispusīgas iespējas turpināt izglītību labākajās mūsu vai citu valstu augstākajās mācību iestādēs.

 Stundu skaits pa gadiem.

5,5

"6" matemātikā

 

Multimediju programma

Profesionāla ievirze multimediju jomā – drukājamie un elektroniskie mediji; prezentāciju, video, audio veidošana, datordizains. Prasmes darbā ar multimediju programmām dod iespēju gan veidot profesionālu karjeru, gan izmantot šīs prasmes daudzās dzīves jomās. Personības attīstība ar vizuālās mākslas, mūzikas un drāmas palīdzību. Prasmi uzstāties izkopj retorikas nodarbībās.  Fizikas, ķīmijas un bioloģijas vietā skolēni apgūst dabaszinības.

Stundu skaits pa gadiem.

5,5

 

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

(Dabaszinības)

Padziļināta bioloģijas, ķīmijas apguve. Pamatkurss  fizikā. Pilnveidošanās iespējas, strādājot ar dažādiem projektiem, zinātniski pētniecisko metodi. Mācību procesā plaši tiek pielietotas informāciju tehnoloģijas. Skolēni ir konkurētspējīgi medicīnas, psiholoģijas, vides zinību, u.c. studiju programmās.

Stundu skaits pa gadiem.

5,5

"6" bioloģijā vai ķīmijā

 

 Novada, valsts olimpiāžu laureātus uzņem bez papildu nosacījumiem.

  • Lai labāk sagatavotos pārbaudes darbiem, visās programmās palielināts stundu skaits latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā.
  • Latviešu valodu, matemātiku un angļu valodu iespējams apgūt pa līmeņiem atbilstoši skolēnu spējām.
  • Regulārs, mērķtiecīgs papildu darbs talantu skolās un pēc individuālajiem plāniem nodrošina iespēju  iegūt augstus sasniegumus olimpiādēs novada un  valsts līmenī (2018./2019.m.g. Artai Vectīrelei 2.pakāpe valsts 45. latviešu valodas un literatūras olimpiādē, Ansim Andersonam 2.pakāpe, Nikam Derumam 3.pakāpe informātikas 32.olimpiādē, Elvim Groskopam 1.vieta tulkošanas konkursā "Juvenes translatores", Ansim Andersonam, Edgaram Andersonam 1.vieta informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā "Bebr(a)s", 2017./2018. m.g. valstī- Nikam Derumam 2.vieta informātikas 31.olimpiādē, Luīzei Strogonovai 1.pakāpe, Elvim Groskopam, Nikam Derumam, Ievai Lukažai 2.pakāpe Latvijas 42.zinātniskajā konferencē, Nikam Derumam 1.pakāpe, Reinardam Saulītim atzinība valsts atklātajā programmēšanas konkursā "Clever cup",  Reinardam Saulītim 1.pakāpe, Nikam Derumam atzinība tulkošanas konkursā "Juvenes translatores", Raivim Liepam 3.vieta mājturību un tehnoloģiju valsts 19.olimpiādē; 2016./17.m.g. valstī - Nikam Derumam 2.vieta un Emīlam Romanim 2.vieta informātikas 30.valsts olimpiādē, Elīzai Šaulei atzinība latviešu valodas un literatūras 43.valsts olimpiādē, Artūram Bartkevičam Valdmanim 1.vieta tulkošanas konkursā "Juvenes translatores",Raivim Liepam atzinība mājturību un tehnoloģiju valsts 18.olimpiādē ).
  • Visās programmās iekļauts mācību priekšmets- projektu vadība. Tā ietvaros skolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, raksta un vada projektus.
  • Druvas vidusskola ieguvusi galveno balvu konkursā "Samsung Skola Nākotnei";
  • Viena no projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolām.

 

 

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda

Dzimšanas dienu svin:

Lote Raičenoka-Raišonoka

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt