Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne

Dzimšanas dienu svin:

Daniels Nicis, Evelīna Zubaviča

Ieskaties!

Balle- nozīmīgs 19.gs. Krievijas kultūras elements

Mācību stunda literatūrā, mūzikā, krievu valodā 11.klasē

SR-Izveidojot teatralizētu iestudējumu, izprast tā laika sabiedrības kultūras normu, dejas, dzejas  un mūzikas nozīmi savstarpējo attiecību veidošanā un komunikācijā.

Skatīt vairāk

Atklātā stunda 1.mi

Stundas mērķis: Iepazīstnāt ar dramatizāciju un pilnveidot klausīšanās prasmes.

Stundas uzdevumi:

1)iepazīties ar latviešu tautas pasaku „Vecīša cimdiņš”;

2)sakārtot pasakas attēlus atbilstoši pasakas saturam;

3)dramatizēt pasaku;

Tēma tika turpināta mājturības stundā, kurā tika šūts cimdiņš, izkrāsoti un pielīmēti pasakas varoņi.

 

Bērni bija sajūsmā par iespēju iejusties pasaku tēlos, brīvajos brīžos paši stāstīja pasaku, sadalīja lomas un izspēlēja sižetu.

Ojāra Vācieša dzeja piecās sajūtu gleznās.

  10. klase literatūras stundās.
,, Uz manu rudeni/ -es lūdzu tevi-/ -atnāc, /ja vari’’ (O. Vācietis.)

Skatīt vairāk

Sajūtu gleznas A.Čaka dzejā

Klase: 12.d; 12.m

Temats: Sajūtu gleznas A. Čaka dzejā

SR: Iepazīt A. Čaka dzeju un izprast sajūtu gleznu nozīmi dzejā, un radoši to izpaust pašu izvēlētā radošā formā.

JU:

 1. Atkārtot jēdzienu - sajūtu gleznas
 2. Lasīt dzeju un meklēt piemērus
 3. Izvēlēties radošās darbības formu
 4. Izveidot to
 5. Prezentēt sava darba rezultātu
 6. Sava un citu darbu izvērtējums
Skatīt vairāk

Sajūtu gleznas Kārļa Vērdiņa dzejā

Klase:11. d

Temats: Sajūtu gleznas K. Vērdiņa dzejā

SR: Iepazīt K. Vērdiņa dzeju un izprast sajūtu gleznu nozīmi dzejā, un iegūto informāciju apkopot un prezentēt

JU:

 1. Atkārtot jēdzienu - sajūtu gleznas
 2. Lasīt dzeju un meklēt piemērus
 3. Apkopot iegūto informāciju
 4. Izveidot prezentācijas formu
 5. Prezentēt
 6. Kolēģu veikuma izvērtējums
Skatīt vairāk

Krievu valoda 9.klasē

Skolotāja Inese Čeporjuse 9.klasē bija sagatavojusi interesantu krievu valodas stundu, kurā ciemojās skolas medmāsa Viorika Skripkara.

Skatīt vairāk

Par Seno Grieķiju

Lai apgūtu Senās Grieķijas vēsturi, skolotājs Aivars Tērauds aicināja 10.em un 10.d klases skolēnus iejusties seno grieķu tēlos.

Skatīt vairāk

Kas ir laukums?

Skolotāja Sanita Ķeire sagatavoja aizraujošu matemātikas stundu 5.klasei, lai iepazīstinātu skolēnus ar jēdzienu "Laukums".

Skatīt vairāk

Latviešu valoda 2.do

STUNDAS MĒRĶIS: sekmēt skolēnu lasītprasmi un stāstītprasmi.

UZDEVUMI:

 • Iepazīties ar latviešu tautas pasaku, to izlasot.
 • Vingrināties atstāstīt pasaku otram pēc iespējas tuvāk tekstam.
 • Atbildēt uz jautājumiem par lasīto tekstu.
Skatīt vairāk

Ķīmijas stunda 11.kl.

2017.gada septembrī Kompetenču projekta ietvaros Druvā notika seminārs "Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģionu vajadzībām", kura laikā projekta eksperti un 7 dažādu mācību priekšmetu skolotāji no citām Kurzemes skolām vēroja ķīmijas skolotājas Ineses Zīrupas sagatavoto mācību stundu 11.klasē. 

Skatīt vairāk

"Matemātika veikalā"

Lai apgūtu dzīvesprasmes un matemātiku, 2.re skolēni savam klases vakaram cienastu iegādājās paši!

Skatīt vairāk

"Mazie eksperti"

Skolotāja Maija Sproģe 2.re klasē sagatavoja īpašu matemātikas stundu, kurā pilnveidoja skolēnu kompetenci – pašvadību, sadarbību!

Skatīt vairāk

Kā radoši apgūt statistiku?

Matemātikas skolotāja Antra Jankovska piedāvāja 8.kl. skolēniem apgūt tēmu "Statistika" savādāk, nekā parasti!

Skatīt vairāk

"Pasaka par pazaudēto laiku"

Skolotāja Ene Rožkova 11.kl. krievu valodas stundā piedāvāja citādu pieeju darbam ar patstāvīgās lasīšanas tekstu.

Skatīt vairāk

Radošais projekts "Rudens vārdi" 12.klasē

Rudens noskaņās 12. klases skolēniem latviešu valodas skolotāja Sandra Burve uzdeva apjomīgu uzdevumu, kas pārbaudīja viņu sadarbības un plānošanas prasmi un spēju radošo sasaistīt ar praktisko, lai sasniegtu konkrētu mērķi. 

Skatīt vairāk

Tēlainie izteiksmes līdzekļi mūsu valodā

Septembrī 7.re klases audzēkņiem skolotājas Sandras Burves vadībā notika interaktīva, lietpratībai „pašvadība, pašizziņa” atbilstīga literatūras stunda. 

Skatīt vairāk

Erudīcijas spēle "Bibliotēkas"

7.kl. skolēni, skolotājas Sandras Burves rosināti, 2017.gada novembrī latviešu literatūras stundās izstrādāja projekta darbu par bibliotēkām.

Skatīt vairāk

"Laika rullis" latviešu literatūrā

Lai strukturētu skolēnu zināšanas par latviešu literatūras sākotni, skolotāja Sandra Burve novembrī piedāvāja 11.kl. skolēniem interesantu literatūras stundu par "Laika rulli".

Skatīt vairāk

Citāda pēcpusdiena "Latvijai -99"

2.do klase kopā ar savu skolotāju Lindu Medni 2017.gada 16.novembrī skaisti svinēja mūsu Latvijas 99.dzimšanas dienu!

Skatīt vairāk

Frazeoloģismi sengrieķu mītos

2017.gada 22.novembrī 10.d klase literatūras stundā prezentēja izveidotās infografikas par tēmu "Sengrieķu mīti"

Skatīt vairāk
Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne

Dzimšanas dienu svin:

Daniels Nicis, Evelīna Zubaviča

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt