Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Audris, Brencis, Inuta

Dzimšanas dienu svin:

Una Šlisere

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

Citāda stunda 8. klasē

Publicēts: 07. janvāris 2016
Atjaunots: 07. janvāris 2016

Tikai vārdi kad straumēm plūst

Un tālumā meža ozolzars lūst,

Tu redzi, kā rakstnieks jaunu stāstu raksta

Un pats savas domas kā mākoņus baksta.

/ Līva Vidžupa/

 

Skolotāja stundai izvirzīja šādus uzdevumus :

1. Veidot skolēnos izpratni par cēloņu un seku likumsakarību nozīmi.

2. Veicināt prasmi vienam ar otru sadarboties.

3. Katram spēt apzināties cilvēku atšķirības (viedokļu daudzveidība, vēlmes un vajadzības)

4. Apzināt 2016. gada jubilārus - rakstniekus un kultūras darbiniekus.

Skolēni pēc brīvprātības principa sadalījās pāros vai pa trim. Katra grupa saņēma uzdevumu - izveidot 2016. gada kalendāru vai attiecīgus mēnešus, ievērojot skolotājas dotos norādījumus. Interesanti bija vērot skolēnu sadarbību. Mārcis K. ar Eduardu savu kalendāru izvēlējās gatavot īpašā datorprogrammā, savukārt Līva ar Martu savu kalendāru zīmēja ar roku. Tāpat arī pārējie skolēni atrada sev ērtāko kalendāra izgatavošanas veidu. Skolēni iepazinās ar nākamā gada jubilāriem, bet daži apzināja arī interesantākās svinamās dienas.

Noslēguma stundā, prezentējot savus darbus, skolēni pastāstīja arī par to, kā veidojušās viņu sadarbības prasmes, par darbu sadali grupā, par to, kas izdevās un par to, pie kā vēl nepieciešams piestrādāt. Protams, bija arī dažās kļūdas, taču tās tika apzinātas un kopīgi izrunātas.

Stundas beigās kopīgi tika izdarīti secinājumi, ka Citādai stundai izvirzītie uzdevumi ir izpildīti, jo katrs skolēns spēja izteikt savu viedokli par savu darbu, kā arī to izvērtēt.

Sk. Inga Koreņika

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Audris, Brencis, Inuta

Dzimšanas dienu svin:

Una Šlisere

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt