Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Ada, Adele, Antra

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

"Laika rullis" latviešu literatūrā

Publicēts: 26. novembris 2017
Atjaunots: 26. novembris 2017

Stundas tēma ,,Laika rullis”.

Mērķis: veidot priekšstatu un strukturēt jau esošās zināšanas par literatūras sākotni.

Sasniedzamais rezultāts :     

1. Skolēni saskata kopainu par kultūru, literatūru 12.-17. gadsimtā Latvijā;

            2. Skolēni atrod kopsakarības ar vēsturē apgūto par konkrēto laika posmu Latvijā.

Nepieciešamie resursi: uzdevumu lapa, planšetes, A1 formāta papīrs, flomāsteri.

Mācību metodes: mācīšanās – veselā salikšana no zināšanu fragmentiem, starppriekšmetu saiknes veidošana.

Mācību organizācijas forma: grupu darbs, prezentācija, grupu darbu apvienošana.

Vērtēšana – skolotājs novērtē sadarbošanos grupu ietvarā, novērtē grupu darbā paveikto, kā arī kopā paveikto.

Atgriezeniskā saite: prezentācijā skolēni parāda veikto darbu un zināšanas.

Darba uzdevums: „Laika rullis”.

Skolēni sadalās 4 grupās, izlozē gadsimtus (12.-15.gs.; 16.gs.; 17.gs. sākums; 17. gs. beigas).

Tiek izdalīti materiāli un planšetes. Katrai grupai jāizveido ,,Laika rullis’’ (A1 formāts) par izlozēto laikposmu, no grupu darbiem visai klasei jāveido kopīga laika ass.

  1. Fons- vēsture, laika posma analīze – politiskais, ekonomiskais un kultūras skatījums.
  2. Laika ass-literatūras pirmsākumi, raksti, teksti, literatūra – jāatzīmē gadi, autori un svarīgākie literārie darbi.

Latviešu valodas skolotāja Sandra Burve

  

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Ada, Adele, Antra

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt