Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Felicita, Fēlikss

Dzimšanas dienu svin:

Rita Ūpe

Ieskaties!

Projekts "Mūsu Latvijas karte"

Publicēts: 11. janvāris 2018
Atjaunots: 07. decembris 2019

 Druvas vidusskola sadarbībā ar biedrību “Latvijas Mazpulki” un Saldus rajona attīstības biedrību 2018.gada pirmajā pusgadā īsteno Cemex Iespēju fonda un Saldus novada pašvaldības atbalstītu projektu “Mūsu Latvijas karte”.

      

Projekta mērķis ir stiprināt Druvas vidusskolas kolektīva piederības sajūtu Latvijai un mīlestību pret savu zemi, iesaistot visus skolēnus un skolotājus mūsu valsts vērtību atpazīšanā, atzīšanā un popularizēšanā.

 Projekta uzdevumi:

  • izvietot Latvijas karti un tās kontūru visos mācību kabinetos Druvas vidusskolā un iekārtot stendu “Mūsu Latvija” skolas ēkas centrā;
  • sagatavot sarakstu ar Latvijas vērtībām un iesaistīt to popularizēšanā 19 klašu kolektīvus;
  • atzīmējot Latvijas simtgadi, iesaistīt Druvas vidusskolas skolēnus akcijā “Par zaļu Latviju!” un pavasara piedzīvojumā “Latvija var!” Saldus un Brocēnu novados.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

 “Mūsu Latvija” skolas centrā

Skolas foajē pie skolotāju istabas janvāra sākumā tiks izvietota liela Latvijas kartes kontūra, stends ar Latvijas valsts simboliem un stends ar svarīgiem faktiem par Druvas vidusskolu. 15.janvārī notiks svinīga kartes “Mūsu Latvija” atklāšana – ar dziesmu un “Latvijas vērtību maratona” izsludināšanu.

Latvijas vērtību maratons

Janvārī tiks sagatavota “Latvijas vērtību liste” ar 19 vērtībām (skolā ir 19 klašu kolektīvi). Laikā no 15.janvāra līdz 31.maijam ir 19 nedēļas, kurās katra klase skaisti noformēs un prezentēs vienu Latvijas vērtību kartē “Mūsu Latvija”. Piemēram, no 15. līdz 21.janvārim 2.re klase kopā ar audzinātāju Maiju Sproģi kartē prezentēs latviešu tautas pasakas

Latvijas karte katrā klasē

Druvas vidusskolā ir 33 mācību priekšmetu kabineti un kalšu telpas, kurās pie sienas janvārī parādīsies kāda no Latvijas kartēm – fizioģeogrāfiskā karte, administratīvā karte vai kultūrvēsturisko novadu karte. Vismaz 20 kabinetos tiks izvietota arī Latvijas kontūra.

Mācību priekšmetu skolotāji katrā klasē tiks aicināti atbildoši stundā mācāmajai tēmai meklēt brīžus, kad kādu objektu atrast pie sienas novietotajā Latvijas kartē, vai arī dot uzdevumu skolēniem Latvijas kontūrā ierakstīt vai atzīmēt būtiskas vietas, personības, notikumus utml.

Akcija “Par zaļu Latviju!”

Druvas mazpulks 8.janvārī izsludinās Makulatūras vākšanas konkursu un veco mobilo telefonu vākšanas akciju, aicinot iesaistīties 1.-12.kl. skolēnus, skolotājus, skolas darbiniekus un bērnu vecākus.

 Mazpulcēni 3 reizes nedēļā no rītiem plkst.8.00 – 8.45 pagrabstāvā iekārtos “Pieņemšanas punktu”, lai svērtu un pierakstītu akcijas rezultātus.

Lai izskaidrotu skolēniem nolietoto mobilo telefonu vākšanas nepieciešamību un vienkāršā veidā iepazīstinātu ar aprites ekonomikas principiem, 19.janvārī 2 nodarbības par tēmu “60 elementi manā kabatā” vadīs LU docente G.Kalvāne.

Akcija noslēgsies 27.februārī ar aktīvāko skolēnu un klašu apbalvošanu un publisku paziņojumu par to, cik koku Latvijā visi kopā esam “izglābuši”, un cik labi esam sapratuši, kā aprites ekonomika stiprina mūsu valsts ilgtspējīgu izaugsmi.

Pavasara piedzīvojums “Latvija var!”

Saldus rajona attīstības biedrība atradīs 12 perspektīvus uzņēmumus, mājražotājus vai saimniecības Saldus un Brocēnu novados, un 7.-12.kl. skolēni, plānojot savu klašu pavasara ekskursijas un pārgājienus, programmā iekļaus vizīti izvēlētajā uzņēmumā. Atbilstoši uzņēmuma specifikai un skolēnu vecumam būs sagatavota “Vizītes recepte”, pēc kuras jauniešiem vislabāk iepazīt un saprast uzņēmuma darbību. Noslēgumā jaunieši izveidos īsu katra uzņēmuma reklāmu ievietošanai skolas un Saldus novada mājas lapās ar nosaukumu “Latvija var!”.

Projekta vadītāja Ilze Kļava, tl.29115267, ilze@druva.lv

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Felicita, Fēlikss

Dzimšanas dienu svin:

Rita Ūpe

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt