Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Leopolds, Unda, Undīne

Dzimšanas dienu svin:

Kitija Kaudze , Vanesa Stenclere

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

Sasniegumi florbolā

Saldus novada skolu sacensībās florbolā 8.-9.klašu meiteņu komandai 1.vieta- Kolīnai Kārterei, Martai Blūmai, Elijai Freimanei, Elīzai Milčonokai, Beātei Radziņai, Elīnai Freimanei, Elīnai Andersonei, Vendijai Žulpai (skolotājs Kaspars Baumanis).

Apsveicam!

Sasniegumi Brocēnu četrcīņā

Starpnovadu konkursā  "Brocēnu četrcīņa" skolēni pārbauda savas zināšanas un prasmes matemātikā, fizikā un ķīmijā.

Druvas vidusskolas komandai 3.vieta- Kristiānai Ziņģei, Alisei Bērziņai, Robertam Jansonam, Raivim Liepam (skolotāji Antra Jankovska, Inese Zīrupa, Alla Bondarika). Kā otra komanda konkursā startēja skolēni no 9.do klases- R.Ceimers, M.Demitere, E.Novada, A.Millers.

Lepojamies!

Sasniegumi florbolā

Druvas vidusskolas 10.-12. klases komandai 1.vieta  Saldus novada skolu sacensībās florbolā- R.Prūsakam, A.Krontālam, G.Jarašunam, K.Dureikam, Ģ.Brucim, M.Brucim, O.Eversonam, R.Arājumam (skolotājs Z.Zeps)

Lepojamies!

Skatīt vairāk

Sasniegumi angļu valodas olimpiādē

Valsts angļu valodas olimpiādes 2.posmā 1.vieta Klāvam Ozolam, 2.vieta Tomam Grigaitim, Stefānijai Pavlovai, 3.vieta Nikam Derumam, Nikam Biseniekam (skolotāja Antra Dukāne). Skolu pārstāvēja kopā 11 skolēni- arī K.Gribuste, R.Prūsaks, M.Kaļišuks, L.Sļotova, I.Lukaža, E.Romanis.

Lepojamies ar panākumiem!

Skatīt vairāk

Sasniegumi rudens krosā

Saldus novada skolu sacensībās krosā 1.vieta E.Zērnim, A.Virbickim, G.Jarašunam, M.Brucim (skolotājs Z.Zeps), E.Ķuzei, L.Vitkovskai, L.Ceļapīterei, K.Strādniecei (skolotāja I. Grīnberga), 2.vieta Ģ.Brucim, V.Voitānam, A.Krontālam, M.Kužam (skolotājs Z.Zeps).

Apsveicam!

Sasniegumi futbolā

Saldus novada skolu sacensībās futbolā Druvas vidusskolas komandai 1.vieta- E.Zērnim, R.Miķelsonam, V.Voitānam, R.Gaujam, E.Meijam, R.Dirvēnam, A.Krontālam, M.Brucim, Ģ.Brucim (skolotājs Z.Zeps)

Apsveicam!

Sasniegumi florbolā

Saldus novada skolu sacensībās florbolā 2.vieta mūsu skolas meiteņu komandai- M. Dzenei, L.Oliņai, D.Aleksandrovai, K.Zīlītei, K.Jansonei, K.Koreņikai, M.Pelītei, K.Strādniecei, E.Ķuzei (skolotāja I.Grīnberga).

Apsveicam!

Vēstules Latvijai

Biedrības "Mantinieki"organizētajā konkursā tika apkopotas 100 vērtīgākās vēstules grāmatā "Vēstules Latvijai", starp kurām 18 mūsu skolas skolēnu vēstules, kas atklāj mīlestību un lepnumu par savu Latviju!

Apsveicam!

 

Skatīt vairāk

Sasniegumi ģeometrijas olimpiādē

Starpnovadu ģeometrijas olimpiādē Robertam Jansonam, Alisei Bērziņai, Kristiānai Ziņģei 3. vieta (skolotāja Antra Jankovska).

Apsveicam ar panākumiem!

Sasniegumi O.Kalpaka konkursā

Oskaram Kalpakam veltītajā Latvijas skolu jaunatnes radošo darbu konkursā Druvas vidusskolas 7.re klases skolniece Zenta Maria Rinmane ir ieguvusi Atzinības rakstu (skolotāja Sandra Burve).

Apsveicam ar panākumiem!

Skatīt vairāk

Mēs lepojamies 2018

Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes apsveikšanas pasākumā "Mēs lepojamies 2018" uzaicināti 7 mūsu skolas skolēni- Niks Derums, Reinards Jānis Saulītis, Raivis Liepa, Luīze Strogonova, Elvis Groskops, Ieva Lukaža, Krista Gabriela Roba-par sasniegumiem valsts olimpiādēs un zinātniskajās konferencēs, konkursos, kā arī viņu skolotāji-  Normunds Svētiņš, Jānis Gruzis, Deins Egle, Kaspars Kļaviņš, Antra Dukāne, Andis Ozolnieks, Ilze Kļava, Sandra Burve, Līga Kaļišuka, Lauris Rinmanis, Juris Levics- un skolēnu vecāki.

Lepojamies!

Skatīt vairāk

Sasniegumi novada pētniecisko darbu konferencē

Saldus novada pētniecisko darbu konferencē

1. pakāpe Alisei Bērziņai (sk.Z.Sileviča), Raivim Liepam (sk.A.Rozenbahs), Robertam Jansonam (sk.N.Svētiņš), Vendijai Žulpai (sk.D.Dumbare);

2.pakāpe A.Andersonei (sk.Z.Sileviča), J.Škrabai (sk.S.Burve), K.Ziņģei (sk.L.Kaļišuka), E.Andersonei (Sk.L.Medne), R.Virbickim (sk.I.Koreņika), L.Trīmerim (sk.I.Rudzutaka);

3.pakāpe M.Virbickai (sk.S.Burve), K.Avinam (sk.L.Bula).

Apsveicam ar panākumiem!

 

4 laureāti Latvijas 42. zinātniskajā konferencē

Latvijas skolēnu 42.zinātniskajā konferencē savus darbus aizstāvēt bija uzaicināti 17 Druvas vidusskolas skolēni, 1. pakāpi ieguva Luīze Strogonova (skolotāja Ilze Kļava), 2. pakāpi Ieva Lukaža (skolotāja Līga Kaļišuka), Elvis Groskops (skolotājs Juris Levics), Niks Derums (skolotāja Antra Dukāne).

Lepojamies un priecājamies par panākumiem!

Skatīt vairāk

Kristai Gabrielai Robai 2.vieta Kurzemes vizuālās mākslas olimpiādē

Kurzemes vizuālās mākslas olimpiādē Kristai Gabrielai Robai 2.vieta (skolotāja Dace Pūce).

Lepojamies ar panākumiem!

Raivim Liepam 3.pakāpe valsts mājturības olimpiādē

Mājturības un tehnoloģiju 19. valsts olimpiādē Raivim Liepam 3.pakāpe (skolotājs Andis Ozolnieks), skolu pārstāvēja Edijs Jakubausks.

Lepojamies ar panākumiem!

Sasniegumi krievu valodas olimpiādē

Starpnovadu krievu valodas olimpiādē 1.vieta Rihardam Balodim, 2.vieta Keitai Miemei, 3.vieta Alīnai Vdovinai, atzinība Diānai Aleksandrovai, Janai Škrabai, skolu pārstāvēja Kristiāna Ziņģe (skolotāja Ene Rožkova), atzinība Edijam Jakubauskam (skolotāja Inese Čeporjuse).

Apsveicam ar panākumiem

!

Sasniegumi starpnovadu kombinētajā olimpiādē

Starpnovadu kombinētajā olimpiādē 1.vieta Elīzai Lūsei (skolotāja Dzintra Januze), 2.vieta Paulai Vlasovai (skolotāja Arvita Romanovska), 3.vieta Katei Vīndedzei (skolotāja Zenta Sileviča), skolu pārstāvēja Renāte Ķempele, Katrīna Pūne, Matīss Bunkuss, Ralfs Ceimers, Elīna Sobuste.

Apsveicam ar panākumiem!

Skatīt vairāk

Konkursā "Dziesmai būt" 1.pakāpe

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkura "Dziesmai būt!" Kurzemes kārtā Druvas vidusskolas 5.-9.klašu korim 1.pakāpe. Skolotāja Sandra Snipke, koncertmeistare Olita Mauerzaka.

Apsveicam ar panākumiem!

1.pakāpes Kurzemes skatuves runas konkursā

Kurzemes skatuves runas konkursā 1.pakāpe Zentai Mariai Rinmanei (skolotāja Sandra Burve) un Madarai Druvaskalnai (skolotāja Līga Kaļišuka)

Apsveicam ar panākumiem!

Sasniegumi Kurzemes zinātniskajā konferencē

Kurzemes zinātniskajā konferencē 1.pakāpe Luīzei Strogonovai, Ievai Lukažai, Artūram Virbickim, Nikam Derumam, Elvim Groskopam;

2.pakāpe Patrīcijai Kalniņai, Sabīnei Evarsonei;

3.pakāpe Kristai Koreņikai, Amandai Sabeckai, Anetei Blūmai, Kristiānai Jansonei;

atzinība Andai Grīslei, Līvai Hmeļņickai, Elizabetei Vilnei, Matīsam Brucim, Ģirtam Brucim, Beātei Dīriņai, Esterei Špadei.

Veiksmi Valsts zinātniskajā konferencē!

Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Leopolds, Unda, Undīne

Dzimšanas dienu svin:

Kitija Kaudze , Vanesa Stenclere

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

 
2017. gadā lieliski CE rezultāti! Latviešu valodā 1. vieta valstī!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt