Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

Sasniegumi informātikas olimpiādē

Informātikas (programmēšanas) 32.olimpiādes 3. kārtā 

3.pakāpe Nikam Derumam, 2.pakāpe Ansim Andersonam. Valsts 3.kārtas olimpiādes dalībnieki- Rūdolfs Ceimers, Emīls Romanis, Reinards Saulītis

Skolotāju komanda-

Deins Egle, Ivars Atteka, Jānis Gruzis, Normunds Svētiņš, Kristaps Kļaviņš

Apsveicam ar panākumiem!

Sasniegumi volejbolā

Saldus novada skolu sacensībās volejbolā Druvas vidusskolas meiteņu komandai 1.vieta- Gunita Maija Gēliņa, Ieva Zute, Uva Eglīte, Patrīcija Bruzinska, Līna Dzene, Arta Pole, Arta Romane, Anete Blūma, Maira Rita Pelīte, Kristiāna Jansone (skolotāja Inta Grīnberga).

Apsveicam!

Sasniegumi volejbolā

Saldus novada skolu sacensībās volejbolā Druvas vidusskolas puišu komandai 2.vieta- Aleks Krontāls, Kristiāns Ķeķis, Ričards Arājums, Niks Bisenieks, Kārlis Dureika, Dāvis Stepanskis, Aksels Jaunzemis, Oskars Lagzdiņš (skolotājs Zigurds Zeps).

Apsveicam!

Sasniegumi ESDO olimpiādē

Saldus novada Eiropas Savienības dabaszinību olimpiādes atlases 1.kārtā 2.vieta Elzai Ķuzei, 3.vieta Akselam Jaunzemim, Paulai Strautmanei. Ar labiem rezultātiem piedalījās Raivis Liepa, Alise Bērziņa, Roberts Jansons, Elīza Milta. Olimpiādei sgagatavoja skolotājas Inese Zīrupa, Ina Rudzutaka, Alla Bondarika.

Apsveicam ar panākumiem!

Sasniegumi skatuves runas konkursā

Saldus novada skolu skatuves runas konkursa 1. kārtā augstākā pakāpe Annijai Strikmanei (skolotāja Sandra Blūma), 1. pakāpe Rūdolfam Sproģim (skolotāja Ilga Otto), Jēkabam Klagišam, Elīzai Lūsei (skolotāja Marika Jauniņa), Viesturam Alutim (skolotāja Zenta Sileviča).

Skatuves runas konkursa 2. kārtā augstākā pakāpe Madarai Druvaskalnai (skolotāja Līga Kaļišuka), Linetai Vīksnei (skolotāja Sandra Burve).

Madara Druvaskalna ir uzaicināta uz Kurzemes reģiona skatuves runas konkursu.

Apsveicam ar panākumiem!

Sasniegumi matemātikas olimpiādē

Starpnovadu matemātikas olimpiādē 2.vieta Rūdolfam Ķempelim (skolotāja Ieva Bērziņa), atzinība Elīzai Lūsei (skolotāja Dzintra Januze) un Amēlijai Punkstiņai (skolotāja Liene Klaģiša). Labiem rezultātātiem olimpiādē piedalījās Amanda Želve, Melānija Akopjana, Krists Lastenieks, Jēkabs Mālnieks, Laura Bitēna, Gustavs Skadmanis, Gatis Gruzis.

Apsveicam!

Sasniegumi ģeogrāfijas olimpiādē

Ģeogrāfijas valsts 36.olimpiādes 2.posmā 2. vieta Nikam Derumam, 3.vieta Ģirtam Brucim. Piedalījās Beatrise Efnere, Elizabete Vilne, Aleks Krontāls, Matīss Brucis (skolotājs Juris Levics). Uz valsts olimpiādes 3.posmu uzaicināts Niks Derums.

Brocēnu novada ģeogrāfijas olimpiādē piedalījās Anete Andersone, Laura Ābola.

Apsveicam ar panākumiem!

Sasniegumi latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 1.martā notika latviešu valodas 11.-12.klašu valsts 45.olimpiādes trešais posms. No mūsu skolas olimpiādē piedalījās Ieva Lukaža un Arta Vectīrele.

Apsveicam Artu Vectīreli ar iegūto 2. pakāpi! Olimpiādei sagatavoja skolotāja Līga Kaļišuka, Sandra Burve, Laine Liepa.

Sasniegumi Kurzemes zinātniskajā konferencē

Uz Kurzemes konferenci tika uzaicināti 12 Druvas vidusskolas skolēni. Divu darbu autori ir uzaicināti uz valsts  zinātnisko konfreneci un Kurzemes reģiona skolēnu10. zinātniski pētniecisko darbu lasījumos ieguvuši 2. pakāpi- Mārcis Kaļišuks, Rihards Roberts Miķelsons (skolotājs Sergejs Beļkevičs), Kristiāns Dāvids Kurpnieks, Daniels Nicis (skolotājs Juris Levics). 

3. pakāpe Mārtiņam Ludim Meijam (skolotāja Ilze Kļava), Jūlijai Luīzei Šeibakai (skolotāja Inese Zīrupa), Betijai Grīnbergai (skolotāja Ina Rudzutaka), Līnai Oliņai (skolotāja Laine Liepa), Alisei Kasparsonei (skolotāja Inguna Vēja). Atzinīgi novērtēti arī Anetes Daces Svārupas (skolotāja Zenta Sileviča), Amandas Ostrovskas (skolotāja Laine Liepa) un Stefānijas Pavlovas (skolotāja Dace Pūce) pētījumi.

Lepojamies ar panākumiem!

Sasniegumi matemātikas olimpiādē

Starpnovadu matemātikas olimpiādē 1.vieta Edgaram Andersonam, 3.vieta Renātei Ķempelei (skolotāja Ilga Otto), 2.vieta Robertam Grundmanim (skolotāja Sanita Ķeire), 1.vieta Ansim Gustavam Andersonam, atzinība Markum Ovsjaņikovam (skolotāja Antra Jankovska), 1.vieta Martai Blūmai (skolotāja Rita Gulbe). Piedalījās U.Juņēviča, K.Vīndedze, E.H.Saulītis, Evelīna Baltiņa.

Lepojamies!

 

Sasniegumi ķīmijas olimpiādē

Ķīmijas valsts 60.olimpiādes 2.kārtā 2.vieta Ievai Gajevskai, 3.vieta Elzai Ķuzei, atzinība Akselam Jaunzemim, Emīlam Romanim, Rūdolfam Ceimeram, piedalījās Laura Ceļapītere, Klāvs Ozols, Paula Strautmane, Rebeka Čukna, Raivis Liepa, Alise Bērziņa (skolotāja Inese Zīrupa).

Lepojamies!

Sasniegumi basketbolā

Saldus novada skolu sacensībās basketbolā 1.vieta- 

Robertam Kalniņam, Nilam Burkevicam, Robertam Jansonam, 

Markusam Prūsim, Oskaram Lagzdiņam, Raivim Liepam, 

Kristapam Prindulim, Tomam Rokolam, Ivo Lauvam (skolotājs Kaspars Baumanis)

Apsveicam!

Sasniegumi ekonomikas olimpiādē

Ekonomikas valsts 20.olimpiādes 2.kārtā 1.vieta Nikam Derumam, 2.vieta Elvim Groskopam (skolotāja Džineta Rubule).

Uz valsts ekonomikas olimpiādes 3.posmu uzaicināts Niks Derums.

Lepojamies!

Sasniegumi basketbolā

Saldus novada skolu sacensībās basketbolā 3.vieta Amandai Dubrai, Sabīnei Povilaitei, Marijai Beatrisei Kulmanei, Paulai Gulbei, Undīnei Juņevičai, Alisei Jūlijai Kreicbergai, Kristiānai Lapinskai, Evelīnai Povilaitei (skolotājs Kaspars Baumanis).

Apsveicam!

Sasniegumi latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Latviešu valodas un literatūras valsts 45.olimpiādes 11.-12.klasēm otrajā kārtā 1.vieta Artai Vectīrelei, Amandai Ostrovskai, 2.vieta Ievai Lukažai, 3.vieta Stefānijai Pavlovai, atzinība Līvai Hmeļņickai, Esterei Špadei, piedalījās Līna Oliņa (skolotājas- Sandra Burve, Līga Kaļišuka, Laine Liepa).

Uz valsts olimpiādes trešo kārtu uzaicināta Ieva Lukaža, Arta Vectīrele.

Lepojamies ar panākumiem!

Sasniegumi latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē 4.klasei 2.vieta Melānijai Akopjanai (skolotāja Arvita Romanovska), 3.vieta Paulai Vlasovai (skolotāja Ilga Otto).

Apsveicam!

Elvis Groskops- “ Juvenes Translatores" laureāts Latvijā

2018. gada konkursā "Juvenes Translatores" Latvijā laureāts ir Elvis Groskops. Eiropas Komisijas tulkotāji rūpīgi izvērtēja visus no Latvijas atsūtītos tulkojumus un nosprieda, ka Elvja tulkojums ir visprecīzākais, raitākais un radošākais.

3.-5. aprīli Elvis kopā ar angļu valodas skolotāju Antru Dukāni dosies uz Briseli, lai tiktos ar  “Juvenes Translatores” rīkotājiem un Komisijas tulkotājiem viņu darbavietā.

Apsveicam ar panākumiem!

Sasniegumi mājturības un tehnoloģiju II olimpiādē

Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju II olimpiādē 1. vieta Raivim Liepam, piedalījās Gustavs Dāvis Vecmanis, Zenta Maria Rinmane, Kristers Gailis (skolotājs Andis Ozolnieks).

Apsveicam ar panākumiem!

Sasniegumi matemātikas olimpiādē

Matemātikas valsts 69.olimpiādes 2.kārtā 1.vieta Kristiānai Ziņģei, 3.vieta Stefānijai Pavlovai (sk.A.Jankovska), 1.vieta Elzai Ķuzei , atzinība Artai Romanei (sk.S.Ķeire), 1.vieta Nikam Derumam, 3.vieta Emīlam Romanim (sk.R.Gulbe). Piedalījās Beāte Dīriņa, Jūlija Luīze Šeibaka, Laura Ceļapītere, Klāvs Ozols.

Kristiāna, Elza un Niks gatavojas valsts matemātikas olimpiādes 3.kārtai.

Lepojamies ar panākumiem! 

Sasniegumi Saldus novada zinātniskajā konferencē

Saldus un Brocēnu novada zinātniskajā konferencē astoņi zinātniskās pētniecības darbu autori ir ieguvuši 1.pakāpi, divi 2. pakāpi, viens atzinību. Pētījumi ir veikti dažādās jomās- gan inženierzinātņu, gan pedagoģijas, gan kulturoloģijas, gan dabaszinību.

Apsveicam ar panākumiem!

Skatīt vairāk
Ielādēt vēl

Salidojums 2019

Pašreiz salidojumam registrējušies - 7

Reģistrēties šeit.

Skatīt reģistrējušos cilvēkus

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Druvas vidusskola saņēmusi balvu par labākajiem CE rādītājiem lauku vidusskolu grupā 2018. gadā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt