Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Dace, Dārta, Dora

Ieskaties!

Mirkļi no koncerta Brocēnos

Koncerts "Ozolam raibi cimdi, Liepai balta villainīte" bija kā gaidāmo deju svētku ieskaņas koncerts. Jauniešu prieks un mīlestība pret deju bija jaušama ne tikai koncertā, bet arī ballītē.

Skatīt vairāk

Sasniegumi ķīmijas olimpiādē

Ķīmijas valsts 64.olimpiādes novada kārtā 1.vieta un uzaicinājums piedalīties valsts kārtā Ansim Gustavam Andersonam un Edgaram Andersonam! 2. vieta Paulai Pragulbickai un Dzintaram Rūtenam, atzinība Emīlijai Vikmanei. Olimpiādei palīdzēja sagatavoties skolotāja Inese Zīrupa.

Lepojamies ar izcilajiem sasniegumiem!

Sasniegumi skolu sacensībās basketbolā

Saldus novada skolu sacensībās basketbolā 6.-7.klašu grupā 2.vieta mūsu skolas meiteņu komandai- Anna Bušmane, Kate Štencele, Evelīna Povilaite, Marta Remesa, Madara Priede, Freja Lešinska, Ance Rokole.

Zēnu komandai 4.vieta- Gustavs Gudēns, Viesturs Ķiļķens, Jorens Beiers, Emīls Geislers, Filips Gailītis, Matīss Bunkus, Rodrigo Šmāls.

Priecājamies par sportisko garu skolā!

Godalgotas vietas "Bebr(a)s"22

Starptautiskajā loģiskās un algoritmiskās domāšanās konkursā "Bebr(a)s"22 1. vieta 9.-10.klašu grupā Edgaram Andersonam, 2. vieta 11.-12.klašu grupā Ansim Gustavam Andersonam. 

Lepojamies un apsveicam ar izcilajiem rezultātiem!

Atklātajā matemātikas olimpiādē valstī 1.vieta

Lepojamies ar izciliem mūsu skolas skolēnu rezultātiem atklātajā matemātikas olimpiādē! Ansim Gustavam Andersonam un Edgaram Andersonam 1.vieta! Olimpiādei palīdzēja sagatavoties sk. Sanita Ķeire un Antra Jankovska. 

Apsveicam ar panākumiem!

Sasniegumi informātikas olimpiādē

Informātikas valsts 36.olimpiādes novada kārtā no mūsu skolas piedalījās 7 skolēni- Ansis Gustavs Andersons (iegūta 1.vieta un uzaicinājums uz valsts kārtu), Jēkabs Galiņš (2.vieta), Mārcis Deguts (3.vieta), Nils Kristians Mednis, Kristers Jaksts, Augusts Meijers, Gustavs Šmits (skolotājs Normunds Svētiņš, Raivis Ieviņš)

Lepojamies ar mūsu skolas informātikas olimpiādes dalībniekiem! 

"Puzurs" dejo Rīgā

JDK "Puzurs" 21.janvārī dejoja koncertā "Riti, riti ritēdams" Rīgā. Dejotājus īpaši priecēja iespēja dejot jaunos tērpos. Paldies skolai un "Norplast"par atbalstu tērpu iegādē!

Skatīt vairāk

Atklāta jauniešu koprades telpa

Jā, tas ir noticis! Jauniešu koprades telpa ir atklāta! Bet kā tas viss sākās? Sākās ar to, ka trīs jaunieši Evelīna, Santis un Alise aizbrauca uz Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras organizētajām mācībām un iesaistījās skolēnu pašpārvalžu projekta "Kontakts" Saldus novada kopīgajā projektā "Atver logu labbūtībai". Tālāk gāja kā teicienā  - "caur ērkšķiem uz zvaigznēm". No apjukuma, neziņas, bezcerības līdz idejām, enerģijai, kopā darīšanas un radīšanas priekam, kas vainagojies ar brīnišķīgu rezultātu - telpu, kurā gribas uzturēties, sēdēt, papļāpājot ar draugiem, mācoties vai ģenerējot jaunas idejas. Starp citu, vairākas labas domas pavīdēja jau vakar, atklāšanas pasākumā! Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros. 

Skatīt vairāk

Aicinām uz jauniešu koprades telpas atklāšanu!

19.janvārī plkst. 15.30 aicinām uz projekta "Atver logu labbūtībai" galveno notikumu - jauniešu koprades telpas atklāšanu! Ilgā un neatlaidīgā darbā projekta darba grupa Evelīna Baltiņa, Santis Andriksons, Everita Uzuliņa, piepalīdzot Jēkabam Galiņam, Gvido Mēterim, Amandai Keitai Saulītei, saimniekiem Andrim un Jurim, kā arī skolotājai Vinetai, to beidzot ir paveikuši!!! Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros. 

Visi būsiet laipni gaidīti gan telpas atklāšanā, gan tās lietderīgā izmantošanā.

Skatīt vairāk

JDK "Puzurs" draugu koncerts

28.janvārī plkst.17.30 Brocēnu kultūras namā JDK "Puzura" un draugu kolektīvu koncerts 

"Ozolam raibi cimdi,

Liepai balta villainīte". 

Skatīt vairāk

JDK "Puzurs" studija- Ziemas sadancī

26.janvārī plkst 18.00 Saldus BJC zālē Saldus novada deju kolektīvu koncerts "Ziemas sadancis"

Esat mīļi gaidīti koncertā!

Saldus novads dzejā un prozā

Pie lasītājiem ceļu uzsākusi grāmata par Saldus novadu, kurā apkopoti četrdesmit radošu darbu personību darbi. Lepojamies, ka starp autoriem ir arī mūsu skolas absolventi- Ieva Ozoliņa, Intars Bušinskis, Megija Zunde.

 

1.pakāpes diplomi instrumentālistu konkursā

Republikas solistu - instrumentālistu un instrumentālo ansambļu festivālā "Ziemassvētki skan!" Druvas vidusskolas skolniecēm I pakāpes diplomi

Elīza Sīle izpildīja A.Rouli "Rūķu zemē" - skolotāja Kristīne Osokina.

Petra Zvonkus un Dārta Šķēle izpildīja K.Bleikvelas "Laiks vijolei" - skolotāja Solveiga Freisa.

Madara Lāce izpildīja H.Feldmaņa "Prelūdija" - skolotāja Olita Mauerzaka.

Apsveicam ar panākumiem!

Sasniegumi bioloģijas olimpiādē

Bioloģijas 45.valsts olimpiādes novada kārtā 1.vieta Madarai Zadovskai (skolotāja Sanija Jasute), 3.vieta Elizabetei Treijai, atzinība Norai Grišānei (skolotāja Jūlija Plociņa).

Apsveicam ar panākumiem!

Horeogrāfes Baibas Ķesteres nodarbība "Puzuram"

18.decembrī Druvas vidusskolā JDK "Puzurs" apguva koncertprogrammas "Balts" deju "Darbā meitu nolūkoju" kopā ar dejas autori Baibu Ķesteri.

Tā bija vērtīga iespēja- precizēt dejas horeogrāfiju autores vadībā!

Koncerts Ziemassvētkos

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir mirkļi, kad visspēcīgāk izjūtam došanas prieku, kad saprotam, cik būtiski ir apstāties, paskatīties apkārt un veltīt laiku cilvēkiem, kas mums ir tepat blakus.

Druvas vidusskolas mūzikas programmas skolēni un JDK "Puzurs" studijas dejotāji sniedza svētku koncertu aprūpes centrā "Saulespuķes"

Skatīt vairāk

"Puzurs"- "Ziemassvētku kausā 2022"

10.decembrī JDK "Puzurs" piedalījās gadskārtējā Īslīces konkursā "Ziemassvētku kauss 2022", kur 13 deju kolektīvi sacentās divās kategorijās- dejā un atraktīvās sporta spēlēs. Šādi pasākumi dod enerģiju un gribasspēku realizēt savus mērķus!

Prieks par lielisko dejojumu, kā arī precizitāti un veiklību sporta spēlēs!

Novada svešvalodas skolotāju semināri Druvas vidusskolā

30.novembrī un 7.decembrī Druvas skolā tika organizēti svešvalodu skolotāju semināri, kuros piedalījās Saldus novada krievu un angļu valodas skolotāji.

Krievu valodas skolotāja Inese Čeporjuse kopā ar 11.klases skolēniem piedāvāja 2 atklātās stundas “Svētki pasaulē”. Skolotāja Gunita Karole kopā ar 9.klases skolēniem rādīja gatavošanās procesu runāšanas daļai. Savukārt skolotāja Antra Dukāne iepazīstināja, kā 12.klasē tiek realizēts angļu valodas padziļinājuma kurss.

Semināru nobeigumā prieks un lepnums gan par skolēniem, gan skolotājiem, jo ieguvēji bija visi!

Paldies metodiskās apvienības vadītājai Liārai Beļkevičai par vērtīgajiem semināriem!

Skatīt vairāk

SMU uzņēmumi

Druvas vidusskolas skolēni novērtē iespēju veidot savu mācību uzņēmumu un piedalīties dažādās aktivitātēs, nodarbībās, kas attīsta uzņēmējdarbības prasmes. Šogad darbojas deviņi mācību uzņēmumi. Trīs no tiem- "Miera koks", "Ely", "Viens Pret Simts"- ieguva iespēju piedalīties JALatvia organizētajā konkursā Cits Bazārs.

SMU "Miera koks" (Ēriks Bambāns, Kristers Balodis, Jēkabs Klagišs) tika izvirzīti nominācijai "Uz zināšanām balstīts produkts".

Paldies skolotājām-Lienei Klagišai un Agitai Skrebelei- par skolēnu motivēšanu!

Teātra sporta turnīri

Nupat pēc 2 gadu pārtraukuma Iecavas improvizatori tradicionālajā Adventes turnīrā pulcēja 21 komandu no dažādām Latvijas vietām. No Druvas vidusskolas - 6.klases (Agate Šmite, Evelīna Zubaviča, Sāra Mickēviča, Kristers Balodis, Nikola Želve)  un divas vidusskolas komandas (Santis Andriksons, Evelīna Baltiņa, Gvido Mēteris, Everita Uzuliņa, Alise Alute, Ansis Gustavs Andersons, Ilva Besere, Amanda Zihmane) . Skolotāja Inguna Vēja.

Turnīrs noritēja ar visiem noteikumiem. Bija spēles vadītāji, turklāt vienu saspēli lieliski vadīja Evelīna Baltiņa un Gvido Mēteris!

Lepojamies, ka mūsu skolā ir tik spēcīgas teātra sporta komandas!
Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Dace, Dārta, Dora

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt