Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Dace, Dārta, Dora

Ieskaties!

Eksāmens norvēģu valodā

10.maija pēcpusdienā 21 jaunietis no norvēģu valodas pasniedzējas un projekta vadītājas Ilgas Ķuzes rokām saņēma sertifikātu par norvēģu valodas apguvi A1 līmenī. Bija arī direktora rokasspiediens!

Skatīt vairāk

Brauciens pa Pēra Ginta pēdām

6.augustā Druvas vidusskolas un Mereklis Račkauskas ģimnāzijas, Lietuva audzēkņi pirmo reizi viens otru ierauga projekta „Pēra Ginta ietekme mūzikā, mākslā un literatūrā” laikā, ja neskaita video un citu radošo darbu aplūkošanu skolas mājas lapā. Gaisā jūtama mazliet neziņa, satraukums, bet kopumā patīkamas gaidas!

Skatīt vairāk

Nordplus Nordic Language programmā «Pēra Ginta ietekme mūzikā, mākslā un literatūrā»

Skola ir aizsākusi skaistu draudzību un sadarbību ar Mažeiķu Merkelio Račkauskas ģimnāziju.

Draudzēšanās ir vainagojusies ar trīspusēju sadarbības projektu Nordplus Nordic Language programmā „Pēra Ginta ietekme mūzikā, mākslā un literatūrā”.

Skatīt vairāk

Izveidotā vārdnīca un erudīcijas konkurss

Jauniešu erudīcija un prasme lietot izveidoto vārdnīcu tika pārbaudīta konkursā, kur no latviešu uz norvēģu un no lietuviešu uz norvēģu valodu bija jāiztulko dialogi.

Youth erudition and ability to use a created  dictionary was tested in the competition, where from Latvian -Norwegian and from Lithuanian -Norwegian language had to be translated dialogues.
Ungdom lærdom og evne til å bruke den lagte ordbok ble testet i konkurransen, hvor fra latvisk til norsk og fra litaunsk til norsk språk måtte være oversatt dialoger.
Skatīt vairāk

Radošie darbi

Pēc H.Ibsena "Pērs Gints" izlasīšanas un literārā darba pētīšanas, jaunieši veidoja savus radošos darbus. Jaunieši strādāja gan individuāli, gan grupās. Rezultātā ir radīti jauni literārie darbi, spēles, krustvārdu mīklas un dziesma. Jaunieši ir izmantojuši latviešu, lietuviešu, angļu un norvēģu valodas.

Etter H.Ibsens Peer Gynt lesing og forskning, unge mennesker dannet sine kreative arbeider. Ungdommer jobbet både individuelt og i grupper. I resultatet har blitt nye litterære verk, spill, kryssord og sang. Unge mennesker har brukt latvisk, litaunsk, engelsk og norsk.
After H.Ibsen 'Peer Gynt' reading, young people made their own creative works. Young people worked both individually and in groups. The result is the creation of new literary works, games, crossword puzzles and song. Young people have used Latvian, Lithuanian, English and Norwegian languages.
Skatīt vairāk

Jauniešu veidotās epizodes par H.Ibsena "Pērs Gints"

Jauniešu veidotās epizodes par H.Ibsena "Pērs Gints"
Youth made episodes of H.Ibsen "Peer Gynt"
Ungdommer har lagt episoder av H.Ibsens "Peer Gynt"
Skatīt vairāk

Ciemošanās Lietuvā

Projekta norvēģu partneris no biedrības Latarb un partneris no Latvijas Druvas vidusskolas ciemos pie lietuviešu partnera Mažeiķu ģimnāzijā. 
Partneri piedalījās jauniešu pētniecisko darbu prezentācijā.
Norsk prosjektpartner fra Latarb og den latviske partner fra Druvas videregående skole besøkte sin litaunsk partner Mazeiku gymnasium.
Ungdommer presenterte sine forsknings arbeider og partnere deltok i presentasjon.
Norwegian project partner of the NGO Latarb and partner of Latvian Druvas high school visited their Lithuanian partner Mazeikiu gymnasium.
Partners participated in the presentation of the youth research .
Skatīt vairāk

Jauniešu pētījums, par Ibsena ietekmi

Jaunieši dažādos rakursos pētīja literāro darbu un pētīja tā ietekmi latviešu, lietuviešu un norvēģu kultūrā.
 
The young people studied the different aspects of H.Ibsens "Peer Gynt" and studied it`s impact in Latvian, Lithuanian and Norwegian culture.
 
Unge mennesker studerte de ulike aspekter av litterære verk og de studerte dens innvirkning latvisk, litauisk og norsk kultur.
Skatīt vairāk
Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Dace, Dārta, Dora

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt